1. Rezerwacja wycieczek powinna odbywać się w formie pisemnej. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub elektronicznej należy ją potwierdzić na piśmie w ciągu 1 tygodnia poprzez przesłanie mailem uzupełnionego formularza zamówienia wycieczki szkolnej. Rezerwacja powinna zawierać następujące informacje:

 • datę zamówienia
 • nazwę szkoły i klasy
 • miejsce docelowe wycieczki
 • numer katalogowy lub załącznik wyceny (jeśli wycieczka była uprzednio szacowana od podstaw)
 • termin wycieczki
 • liczbę uczestników i opiekunów
 • ewentualne dodatkowe świadczenia tj. zamówienie wyżywienia i zmiany w programie
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy

Aby uzyskać fakturę za realizację wycieczki należy podać niezbędne dane w formularzu zamówienia. Formularz zamówienia wycieczki szkolnej dostępny jest na niniejszej stronie internetowej (menu: na każdej podstronie wycieczki szkolne). lub bezpośrednio w lokalu biura.
Rezerwacja pisemna powinna być potwierdzona wpłatą zaliczki w wysokości do 30% całkowitego kosztu wycieczki.

2. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone obustronnym podpisaniem umowy organizacji wycieczki. Umowa zawierać będzie szczegółowe warunki realizacji, w tym m.in.:

 • podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne z niej wynikające
 • obowiązki Biura i powinności Zamawiającego
 • terminy i konsekwencje odwołania imprezy
 • terminy dalszych wpłat
 • rodzaj i charakterystykę środka transportu
 • położenie, rodzaj i kategorię miejsca zakwaterowania
 • wyszczególnienie opłaconych biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zamówionego wyżywienia, itp.

3. W terminie do 7 dni przed terminem realizacji wycieczki zamawiający zobowiązany jest do przesłania listy zawierającej dane osobowe niezbędne do ubezpieczenia grupy. Wzór listy ubezpieczenia dostępny jest na stronie internetowej.

4. Koszty wycieczki podane w katalogu obejmują:

 • transport autokarowy
 • nocleg (wycieczki wielodniowe)
 • obsługę pilota (przewodnika)
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
 • bezpłatny udział 2/3 opiekunów
 • ubezpieczenie NNW (oraz kosztów leczenia KL w przypadku wyjazdów zagranicznych)
 • opłaty drogowe, parkingi, podatek VAT marża

5. Ceny wycieczek są cenami dla szkół z Lublina i nie obejmują wyżywienia (chyba, że jest to zaznaczone w opisie trasy). Na życzenie grupy możemy dodatkowo zarezerwować wyżywienie pełne lub częściowe. Podobnie postępujemy w przypadku biletów na spektakle teatralne, koncerty, itp. Ceny wycieczek dla szkół spoza Lublina są kalkulowane indywidualnie.

6. Istnieje możliwość obniżenia kosztów niektórych wycieczek, jeżeli szkoła dysponuje własnym autokarem lub gdy wycieczka zostanie zamówiona z dużym wyprzedzeniem, co umożliwi skorzystanie z tanich noclegów. Realizacja niektórych proponowanych tras wymaga dużo wcześniejszych rezerwacji noclegów i biletów wstępu (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Jaskinia Raj, Panorama Racławicka, Kopalnia Soli w Wieliczce), dlatego prosimy o planowanie i zamawianie wycieczek z dużym wyprzedzeniem czasowym.

7. Rozliczenie końcowe wycieczki dokonywane jest obustronnie w terminie do 14 dni od jej zakończenia. W przypadku zmiany ilości i jakości świadczeń, rozliczenie następuje z uwzględnieniem ich skutków finansowych.

8. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wycieczki ustalonej w umowie (nie później niż 22 dni przed datą wyjazdu) jedynie z przyczyn niezależnych od Biura, jak: zmiana cen biletów wstępu, cen paliwa, zmiana kursu walut (wycieczki zagraniczne) oraz zmiana przepisów krajowych i zagranicznych.

9. Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Zamawiającego wymaga pisemnego oświadczenia. Organizator, o ile w indywidualnie zawartej Umowie nie zaznaczono inaczej, w przypadku rezygnacji z imprezy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy i szkody, zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń – liczonych od ceny całkowitej imprezy – według poniższych zasad:

 • potrącenie równe wysokości poniesionych kosztów i szkód, nie więcej niż 30% ceny imprezy jeśli rezygnacja nastąpiła do 45 dni przed imprezą
 • potrącenie równe wysokości poniesionych kosztów i szkód, nie więcej niż 50% ceny imprezy jeśli rezygnacja nastąpiła do 22 dni przed imprezą
 • w przypadku późniejszej rezygnacji, Organizator dokonuje potrącenia w wysokości poniesionych kosztów i szkód, niezależnie od obiektywnych przyczyn rezygnacji

 

Informacje zawarte w katalogu „Wycieczki szkolne” nie stanowią końcowej oferty w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego.

biuro podrozy wloczykij logo fr gray

Włóczykij Biuro Podróży Dorota Sawa

Nr konta bankowego: 96 8200 0008 2001 0027 2885 0001

Zapraszamy do kontaktu z nami:
+48 815329898, +48 815322655 lub +48 508910404

preferowany e-mail: biuro@wloczykij-travel.pl
Informujemy, że adres biuro@wloczykij.lublin.pl będzie nadal aktywny, jednak uprzejmie prosimy
o korzystanie z nowego adresu. Z góry dziękujemy!